30 år siden de kunne feire den store industri-utbygginga