Vil gjenreise brygge som stod på stedet på 1930-tallet

foto