Erna vil at flere gjør som Gustav - å la ungdommer med hull i CVen få prøve seg i jobb