Hønsehauk drepte måse, men fikk ikke matro

– Det er absolutt ikke vanlig at den tar så store fugler, sier ornitologen.