En kjapp tur i barnebakken for å sjekke at stilen var intakt, og så bar det opp i høyden