Populære produkter skal sørge for helårsdrift på Ansnes brygger