Flere skadde i kollisjon mellom hurtigbåt og oppdrettsbåt