En vågehval svømte onsdag morgen gjennom nota til Marine Harvest sitt anlegg ved Tennøya utenfor Frøya.

- Vågehvalen hadde gått gjennom notveggen og havnet inne oppdrettsmerden. Hvalen ble avlivet. Folk fra fiskeridirektoratet og mattilsynet er på vei utover, forteller Torbjørn Sørlie ved Frøya lensmannskontor.

Fiskeridirektoratet er på vei utover i forbindelse med faren for rømming av oppdrettslaks.

I følge kommunikasjonssjef i Marine Harvest, Ola Helge Hjetland, har det trolig ikke rømt laks fra anlegget.

Avlivet av sikkerhetshensyn

- Det stemmer at en vågehval kom seg inn i en merd på anlegget Tennøya. Av sikkerhetshensyn og for å hindre rømming av laks ble hvalen avlivet og fjernet. Skadene er nå utbedret av dykkere. Det er ikke observert laks på utsiden av merdene og det er heller ikke fanget laks i gjenfangstgarn, forteller Hjetland.

Det er ingen dagligdags hendelse at en hval svømmer gjennom nota til Marine Harvest.

- Det er en unik historie, som vi ikke kjenner til har skjedd i Marine Harvest sin 52 år lange historie, sier Hjetland.