Toget på Sistranda var i år veldig langt. Og det var mye liv, spesielt blant skoleklassene som konkurrerer om å vinne den etterhvert så tradisjonsrike konkurransen om skarptromma. Men også blant russen.

Skarptromma går til den klassen som skaper best stemning i toget, og skolene forsøker seg både med egne hurrarop og pynt. Skarptromma ble i år vunnet av Nordskaget oppvekstsenter.

Toget fulgte vanlig rute i formiddag, fra Siholmen til torget, hvor det ble taler og underholdning. Først ute var Sistranda mannskor. Det var også dans fra kulturskolen og utdeling av den nevnte skarptromma. Ordførerens tale og russetalene hører også med.

Etter folketoget samles folk i grendene for videre feiring av nasjonaldagen.