Kjører med dobbelt sett politikere de siste månedene