Det mener leder av Hitras trafikksikkerhetsutvalg, Dag Willmann (H).

- I mitt hode har behovet nå endret seg: Det er ikke lenger snakk om bare å jobbe for en fremkommelig vei for et meget ekspansivt næringsliv, selv om det er viktig nok. Nå dreier det seg faktisk om å berge menneskeliv.

Willmann reagerer på opplysningene i Hitra-Frøya sist tirsdag, der det framkom at kun tre korte veistrekk i øyregionen får ny asfalt i år. Behovet er langt større, det medgir alle. - Situasjonen har bare forverret seg, bekreftet Jan Ivar Rødal, overingeniør i Statens vegvesen.

Bønn til veimyndighetene

- Sist vinter har krevd tre menneskeliv på fv. 714, tre unge og umistelige personer har måttet bøte med livet! I tillegg har vi hatt flere mindre alvorlige ulykker samt - som vanlig - en hel del stengninger som følge av trafikkuhell med vogntog. Jeg har ikke eksakt statistikk på det, men… Kjære, veimyndigheter: Jeg ber dere! sier Willmann etter oppslaget i lokalavisa. Før neste vinter må store deler av Fv 714 reasfalteres, krever han.

- Hvis ikke er jeg redd at neste vinter kan bli meget meget stygg med tanke på alvorlige og fatale ulykker. Storparten av Fv 714 er preget av dype langsgående spor, som igjen gjør det umulig å drive et tilfredsstillende vintervedlikehold av veien. Mange steder ser det også ut for en legmann som om selve veikroppen er i oppløsning. Dette gjør igjen veien meget farlig på vinteren. Den er irriterende å kjøre på om sommeren også, men det kan vi nok sikkert klare å leve med. Om vinteren gjør forholdene imidlertid veien livsfarlig, og det kan vi ikke lenger leve med, sier trafikksikkerhets-politikeren.

- Ikke tid til å peke på hverandre

- Det er penger det står i, sier veivesenet. Hvordan kan du påvirke innad i ditt regjeringsparti for å få mer penger?

- Vi må nok legge bort parti-tenkingen i denne sammenhengen tror jeg. I og med at det dreier seg om en fylkesvei er det formelt sett på fylket ansvaret ligger. Der vil de nok sikkert hevde at de ikke får nok penger fra staten. Det er lett for at politikerne begynner å peke på hverandre, men det har vi rett og slett ikke tid til i denne saken., sier Willmann.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no