Etter å ha fisket hundrevis av torsk gjennom årene, fikk Per Ingar Johansen i dag en fisk som hadde rødt fiskekjøtt i stedet for hvitt, da han trakk rusene utenfor Fillingsneset. Hadde han levert torsken levende til Havforskningen i Bergen kunne han trolig fått flere tusen kroner for den.

Per Ingar Johansen på Fillingsneset på Frøya er hobbyfisker, som har rusene stående i sjøen hele vinteren. Han får stadig torsk i rusene, som er hvite og fine i kjøttet. Men i dag, da han skulle filetere de to torskene som var dagens fangst, så han at den ene var noe helt utenom det vanlige.

- Jeg har fanget mange hundre torsk, men aldri sett en som var knallrød i kjøttet før, sier han.

Han hadde heller aldri hørt om noe lignende, derfor søkte han på internettet. Og der fikk han treff.

- Der fant jeg at det var fanget en torsk med rødt fiskekjøtt i 2004, og at det var utlovet en belønning på 5000 kroner om noen kunne skaffe en tilsvarende, levende torsk, til Havforskingen i Bergen.

Vakte oppsikt i 2004

Lokalavisa Hitra-Frøya gjør som Per Ingar på Fillingsneset. Vi søker på internettet, og finner det samme som dagens fangstmann. En mann i Hordaland fikk i slutten av 2004 en torsk med rødt fiskekjøtt, og leverte denne til Havforskningsinstituttet. Ettersom fisken var død, gikk forskerne ut og lovet finnerlønn på hele 5000 kroner om noen kunne skaffe dem et sprell levende eksemplar av torsk med rødt kjøtt. Det førte til mange positive tilbakemeldinger, og flere innleverte torsker. Men om fiskene var aldri så røde utenpå, var fiskekjøttet like hvitt som det pleier å være på torsken.

- Jeg så heller ikke noe spesielt utenpå den «røde» torsken. Jeg får mange «rautarra-moidder» (taretorsk) som er mye rødere i skinnet enn det denne var, ler Per Ingar Johansen.

FISKEFLAKS: Det er ikke bare rød torsk Per Ingar Johansen tar opp av sjøen. Her er han avbildet med ei kveite på hele 26 kilo.

Torsken skal ikke ta opp fargestoffet

På internettet finner vi også at det allerede i 1956 ble rapportert om en torsk med rødt kjøtt som var solgt på torget i Drammen. Analyser av fisken viste at det røde kjøttet kom fra fargestoffet astaxantin, et stoff som finnes naturlig i reker, krabbe, hummer og krill , og som benyttes i laksefôr for å gjøre laksekjøttet rødt og delikat. Normalt tas ikke dette fargestoffet opp i torsken, slik at det er vanskelig å vite hvorfor noen få torsker blir røde i kjøttet, om det er maten den har spist som har påvirket den.

Dette er filetene av de to torskene, fanget utenfor Fillingsneset på Frøya i dag. Den ene normal hvit, og den andre rød i kjøttet. Det foreligger svært få funn av torsk med rødt fiskekjøtt, men de få som har spist slik torsk, hevder den rødfargede er ekstra god.

Veldig, veldig sjelden

Per Ingar Johansen hadde allerede kvitta seg med hodet og innvollene på fisken da det gikk opp for ham at torsken var rød i kjøttet. Og selv om filetene av denne ene, uvanlige, er noe annerledes i farge enn det han er vant til på torskene han fanger, så kan han spise fisken med god apetitt. For det hevdes, i det lille vi finner om torsk med rødt kjøtt, at fiskekjøttet skal være ekstra godt på de få rødfargede torskene som er fanget.

Vi klarer heller ikke å finne at det er gjort fangst av tilsvarende torsk, av nyere dato. Dermed kan det se ut som torsken Per Ingar Johansen fikk i rusa i dag, er en skikkelig sjeldenhet.