Fiskere på Frøya og Hitra mener måkene er kommet bort, mens trondheimsmannen Børge Pedersen mener måkene er flyttet fra øyregionen og inn til Ila.

- Dere snakker om forskjellige måkearter, sier generalsekretær i Norsk Ornitologisk forening, Kjetil Aadne Solbakken.

Tidligere denne måneden uttrykte flere fiskere bekymring for at det var blitt færre måker å se i regionen vår. Og ikke var de bare i mindre antall enn før, de måkene som var i området brydde seg heller ikke om fiskesloet som ble kastet ut.

Like etterpå kom Børge Pedersen på banen, og mente måkene var flyttet inn til Ila, hvor de hekket på alle tak, og var så agressive at den var til plage for folk.

- Mange forveksler de ulike måkeartene, sier generalsekretær i Norsk Ornitologisk forening (NOF), Kjetil Aadne Solbakken, som tilbakeviser at det er måkene fra Hitra og Frøya som har bosatt seg i Ila.

Flere rødlista arter

- Det er en kjennsgjerning at mange av måkene er i tilbakegang, og flere av artene er på rødlista som sårbare eller trua, sier Solbakken.

- På Frøya og Hitra er det først og fremst gråmåke og svartbak som oppsøker fiskerne for å spise fiskeavfallet. I de tilfellene måkene uteblir, er det i perioder hvor det er nok yngel i havoverflata som de får tak . Det handler om hvor vidt de er sultne eller ikke. Men måkene Pedersen snakker om i byen, er fiskemåker, eller det mange på Hitra og Frøya kaller "seng" eller "sengsmåse", sier Solbakken.

Spesialdesignet hekkeplasser

Generalsekretæren i NOF forteller at fiskemåken er nær trua, og har gått veldig tilbake de siste årene. Denne måkearten har alltid hatt tilhold i byen, sier han, og tror det er folks manglende toleranse som gjør at måken har fått så dårlig rykte de seinere årene.

- Fiskemåken prøver å finne en trygg hekkeplass, og foretrekker normalt øyer og skjær. Men så er det designet perfekte hekkeplasse gjennom store, flate tak i byen, hvor heller ikke mink eller katter kommer til. Dermed slår fiskemåkene seg til der. Da den store fiskemåkekolonien på Dora i Trondheim ble pulverisert, spredte måkene seg heller til 500 mindre tak, sier Kjetil Aadne Solbakken.

En trend å mislike måkene

- Svartbak og gråmåke hekker ikke inne i byen, dermed er det ikke de to vanligste kystartene i Hitra-Frøyas hovednedslagsfelt som har flyttet inn til Ila og Trondheim, fortsetter Solbakken.

Han synes det er trist at stadig flere ser på måkene som en pest og en plage, og mener at mange kaster seg på en trend hvor de hyler opp om plagsomme måker. Og at det heller ikke er uvanlig at media hauser opp "plagene" med måker som skriker, driter og "angriper" i hekketiden.

- Folk burde heller tenke over hvorfor måkene gjør som de gjør. De følger instinktet og vil bare forsvare avkommet sitt. Det hadde vært bedre om folk hadde studert måkene, og lært litt om dem, sier NOFs generalsekretær.

Forvekslingsfare

- Noen har foreslått å innføre et år med forbud mot plukking av måkeegg på Hitra og Frøya for å få opp bestanden. Hva tenker du om det?

- NOF har ønsket et forbud mot all plukking av måkeegg, da vi mener at det ikke er noen som trenger å plukke egg som matauke lenger. Men folk bør i alle fall forholde seg til loven når det gjelder eggplukking. Det er kun svartbak og gråmåke av måkene det er lov å egg fra, og bare til og med 20. mai. Egg fra fiskemåke ("seng"), sildemåke og hettemåke er det forbud mot å plukke. Ikke minst derfor bør de som skal sanke egg lære seg å se forskjell på de ulike måkeartene. Det er stor fare for forveksling, og en måke er ikke en måke, sier Kjetil Aadne Solbakken.

Lær å se forskjell

I vår startet NINA (Norsk institutt for naturforskning) opp et bymåkeprosjekt for å kartlegge bestandstatus og formidle kunnskap om måker i byer og tettbygde strøk. Prosjektet har egen nettside.

- Jeg vil anbefale lokalavisas lesere å gå inn på nettsiden bymaker.no. Der kan de gå inn på emnet "Hvilken måse", og se stiliserte utgaver av alle måsene våre, og lære seg å se forskjell, sier Solbakken.

Han mener også at det er menneskene som har fått fiskemåkene i byen til å bli så nærgående når det gjelder mat.

- Det er mange som slenger fra seg hamburgere og pølsebrød, og dermed kommer måkene. Vi skal være glade for at de rydder opp etter oss. Hadde ikke måkene gjort det, hadde det kommet andre. Det er bedre med ti måker på taket enn ei rotte i kjelleren, sier Kjetil Aadne Solbakken i NOF.

- Svartbak og gråmåke hekker ikke inne i byen, dermed er det ikke de to vanligste kystartene i Hitra-Frøyas hovednedslagsfelt som har flyttet inn til Ila og Trondheim, forteller Kjetil Aadne Solbakken.