Isoporkuler tilsvarende 50 svartsekker ble sugd ut av fabrikken