Tre bedrifter etablerer seg sammen med El-Konsult når bygget står ferdig