Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) med leder Ole L. Haugen (Hitra-ordfører) i spissen, har begynt å miste tålmodigheten når det gjelder å få penger tilbake fra havbruket. I 2015 falt forslaget om en arealavgift for havbruksbedriftene ut, men ble i stedet erstattet av et havbruksfond. Dette fondet skal fylles av penger fra salget av nye laksekonsesjoner.

Men det har ikke vært noen tilvekst i oppdrettsnæringa siden da, og dermed er det heller ikke delt ut penger via Havbruksfondet. Det er kystkommunene svært lite fornøyd med, melder NRK Nordland.

Vertskapskommunene for oppdrettsnæringa, samlet i NFKK, sier de er lei av å vente på at milliardinntektene til de private selskapene også skal gi avkastning til kommunene.

– Det er svært beklagelig. I dag er det sånn at private aktører høster milliarder og blir milliardærer knyttet til at de har eksklusive rettigheter i fjordene våre. Det føles mer urettferdig for hver dag som går, sier Haugen til NRK. Hans kollega i Steigen kommune, Asle Schrøder, føler det på samme måte.

– Jeg er skuffet, for å si det sånn. Vi hadde store forhåpninger om at kommunen skulle få noe igjen for tilretteleggingen og jobben vi gjør for oppdrettsnæringa, sier Schrøder.

Flere havbrukssaker leser du på hitra-frøya.no/havbruk

Geir Ove Ystmark, adm. direktør i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge, ber kommunene om å smøre seg med enda litt mer tålmodighet.

– Vi som næring er opptatt av at vi må ha realistiske og reelle mulighet for vekst. Det har vi stresset. Vi både håper og forventer at statsråden legger frem et forvaltningsregime som gir gode muligheter for det, sier Ystmark til NRK.