Interessen for utviklingskonsesjonene har vært uten sidestykke. Idémyldringen har gitt en strøm av søknader til saksbehandlerne i Fiskeridirektoratet.

Men nåløyet er trangt å komme gjennom.

Av de få som har fått grønt lys for tildeling av utviklingskonsesjoner, teller flere på knappene. De vil ha flere konsesjoner for å ville realisere de kapitalkrevende ideene.

Verftet er tomt

Nordlaks har søkt 39, men kun fått ti av sine omsøkte utviklingskonsesjoner. Det er i knappeste laget for Havfarmen som vil koste 600-700 millioner kroner å bygge.

– For å være ærlig, så er vi ikke der vi ønsker å være. Verftet er tomt, uttalte Nordlaks’ miljørådgiver Bjarne Johansen under et seminar i Bergen i begynnelsen av mars.

Et annet konsept som har mottatt en avklaring om at deres konsept faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser er Atlantis Subsea Farming, eid av AKVA group, Sinkaberg Hansen og Egersund Net. Dette selskapet søkte om seks konsesjoner for sitt nedsenkbare oppdrettsanlegg, men er så langt innstilt på to konsesjoner. Selskapet vil vurdere om en skal anke vedtaket eller ikke.

Eggerøre

Ifølge Kyst.no vil det lukkede produksjonskonseptet “Egget” bli skrinlagt dersom Marine Harvest ikke får alle de 14 omsøkte konsesjonene. I november i fjor fikk oppdrettsgiganten signaler om fire konsesjoner. Det er for lite for å kunne teste ideen industrielt og oppnå skalafordeler.

Innovasjonsdugnaden, av historiske dimensjoner, kan stoppe opp. Årsaken er at myndighetene er for knipne på både nåløyet for tildeling, men også for gjerrige på utdelingsmengde. Her er frykten for at søkerne skal berike seg på konsesjonstildelingen høyere enn ønske om å nå et teknologisk gjennombrudd og å finne nye løsninger på havbruksnæringens utfordringer.

Dette er utelukkende et politisk spørsmål. iLaks har tidligere på lederplass tatt til orde for at politikerne bør øke rammene for utviklingskonsesjonene.

Men hvorfor stiller oppdretterne så strenge krav til antall konsesjoner?

Svært kostbare

Forklaringen er naturligvis at flere av produksjonskonseptene er tildels svært kostbare. For Havfarmen vil avskrivningene ligge på 5-6 kroner per kilo slaktet fisk. For “Eggets” vedkommende har Marine Harvest så langt ikke vært villige til å anslå byggekost per “Egg”, men at det blir kostbart er ingen hemmelighet.

Det sier seg selv at det blir krevende å konkurrere i et globalt laksemarked med slike kostnadsulemper, hvor konkurrentene produserer laks i åpne merder i sjø. Særlig tungt kan det bli hvis lakseprisen skulle falle ned fra de historisk høye nivåene en har sett de siste årene.

Selskapene bærer selv risikoen for at den nye teknologien vil fungere. Hvis det viser seg at teknologien ikke fungerer tilfredsstillende er det de som sitter igjen med svarteper. Det er ikke gitt at Nordlaks får igjen en byggekost på 6-700 millioner kroner per Havfarm, eller at det finnes regningssvarende alternativ bruk av “Egget”.