Hitra næringsforening har sendt ut invitasjon til entreprenører som kan tenke seg å levere anbud på de massive jobbene som skal gjøres i forbindelse med vindkraft-utbygginga på Eldsfjellet på Hitra.

- Tiden går fort, og i 3. kvartal 2017 starter arbeidet for alvor opp på Eldsfjellet, forteller Hitra næringsforening i forkant av et informasjonsmøte som skal holdes 7. desember. Fra Statkraft stiller seniorrådgiver Knut A. Mollestad og Bjørn Solberg, ansvarlig for kontraktsinngåelsene.

Arbeidsoppgavene

Statkraft lister opp en grov oversikt over de arbeidene som skal gjennomføres i byggefasen:

  • Oppgradering av deler av eksisterende adkomstvei.

  • Bygging av nye internveier samt omlegging av enkelte eksisterende veier, inkludert kabelanlegg i disse og/eller i terreng.

  • Opparbeidelse av kranoppstillingsplasser, montasjeplasser samt fundament for hver enkelt turbin.

  • Bygging av nytt trafo- og service/lagerbygg inkludert fundamenter for utendørs apparat- og kontrollanlegg.

  • Ombygging av eksisterende kraftlinje

Turbinleverandøren Vestas har også varslet behov for en rekke lokale og regionale tjenester.

Strøm til 16.000 husstander

Fosen Vinds vedtatte utbygging i Trøndelag er det største vindkraftprosjektet i Europa, og fordeler seg på seks vindkraftverk. Fire skal komme på Fosenhalvøya, og sør for Trondheimsfjorden skal Geirfjellet i Snillfjord og Hitra 2 på Elsdfjellet bygges ut. På Eldsfjellet skal det bygges 26 nye vindturbiner. Av de 1000 megawatt med installert effekt, skal 93,6 produseres på Hitra. Det betyr at Hitra 2 skal produsere strøm til ca 16.000 husstander.

Som lokalavisa tidligere har skrevet, viser framdriftsplanen at installeringen av vindturbinene på Hitra2 vil skje i sommerhalvåret 2019 (Geitfjellet ett år senere).

260 spesialtransporter over Hitra

På Hitra skal det bygges 18 kilometer med nye internveier i vindkraftområdet. Det blir ingenting av en ny tilførselsvei fra innsida av Hitra. Alt som skal settes opp, skal transporteres fra kysthavna på Sandstad, gjennom Fillan og via Straum opp til Eldsfjellet.

- På strekningen mot Straum må veien forsterkes og asfalteres på nytt i noen kilometer. Vi må også se på Voldenkrysset om noe skal gjøres der. Det kan også være aktuelt at vi må gjøre tilpassinger noen andre steder, sier Mattis Vidnes, som er ansvarlig for det ytre miljø i prosjektet.

For å kunne frakte de store og lange komponentene kreves det spesielle krankjøretøy. Den største lengden på en komponent - rotorvingen - blir på 62 meter, den tyngste enkeltlasten blir på 201 tonn, og den bredeste lasten på 4,7 meter. Utbyggerne må utforme transportplaner koordinert med vegvesenet, kommune, politi, grunneiere og laksenæring. Det beregnes ti spesialtransporter per turbin. Det vil si 260 transporter over Hitra og opp til Eldsfjellet.

200-250 lokale årsverk under byggingen

Fosen Vind har vedtatt å utlyse større totalentrepriser for utbyggingen av de enkelte vindkraftverkene. Dermed er den mest aktuelle veien for lokale bedrifter til å ta del i utbyggingen, å bli underleverandører til de som får totalentreprisene. Under et tidligere infomøte ble det sagt at man forventer at 200 til 250 årsverk kan leveres lokalt under utbyggingen av Hitra 2 og Geitfjellet. Under driftsfasen er det beregnet at vindkraftverkene Geitfjellet og Hitra 2 til sammen vil gi 10-15 årsverk. Dette kommer i tillegg til de cirka 3 årsverkene som går til Hitra 1.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no