Trettifem naturinteresserte fant veien til Frivilligsentralen da Folkeakademiet Frøya inviterte til et foredrag med Nils Røv, om fuglelivet på Frøya. Stemningen var avslappet før biologen og fugleforskeren Røv skulle slippe til, men om noen var i ferd med å sovne, skvatt de til da Rita Hovde, nestleder i Folkeakademiet Frøya, satte i med sin etterligning av "stormåsen". Med intense "gailla, gailla" fikk hun alles oppmerksomhet, før hun kom med sine egne betraktninger om hvilke fugler det har blitt flere av, og hvilke som ser ut til å være nesten borte fra Frøya.

Nasjonalt fellesskap

Rita Hovde mente flere av småfuglene hun vokste opp med, nærmest var forsvunnet, og at ternebestanden gikk dramatisk ned etter at minken fikk formere seg. Hun nevnte også de at de store ærfuglflokkene var borte, og at det også var mye mindre svartbak enn før. Mens andre arter hadde blitt mer vanlig med årene.

- Da vi hørte gjøken for første gang, følte vi at vi var trukket med i det nasjonale fellesskapet, sa Rita Hovde.

Evnen til å observere

Nils Røv ga henne delvis rett. Noen arter har gått tilbake, andre har det blitt flere av.

- Det eneste som er normalt, er at naturen ikke er som før, sa Nils Røv.

Dessuten mente han det handlet om evnen til å obsevere, til å se og høre.

- En kamerat av meg sa at fuglene synger ikke lenger, de sitter bare og gaper. Hørselen hans var nok ikke som før, sa Røv, til latter fra forsamlingen.

Røv hadde sine første møter med Frøya og Froan i 1974, og har siden den gang tilbragt utallige timer og dager med totaltelling av fugl i Froan. I tillegg til å interessere seg for fugler generelt, er det spesielt skarven han har hatt stor interesse for.

Mange årsaker

Også Nils Røv har merket seg at det er endringer i hvor store bestander det er av de enkelte fugleartene, og at noen har hatt tilbakegang, mens andre har hatt framgang. Grunnene til det mente han var mange, og forskjellige. Han nevnte endringer i tilgang av mat, forstyrrelser i hekketida, og både naturlige og menneskeskapte årsaker.

- Det er mange trusler mot fuglelivet. Det er nesten rart det er fugl igjen, men det er det. Vi har landskap som gror igjen, og det drives mye ulovlig jakt på trekkfuglene utenfor landets grenser. Ganske mange småfugler omkommer i gassflammer i Nordsjøen under trekket. De skulle navigere etter stjernene, men når det var overskyet fløy de rett inn i gassflammene. Men det har også kommet mange nye arter til Frøya de siste årene, etter at det ble skog.

Kjerneområde

Fugleforskeren var ikke enig i at svartbaken hadde gått faretruende tilbake, og viste til tall etter tellinger gjennom mange år.

- Frøya og Froan er internasjonalt kjerneområde for svartbak, sa Nils Røv.

Til noens overraskelse kunne han også vise til at en mengde fugler overvintrer ytterst i skjærene i Froan, fugler folk flest ikke ser under vinteroppholdet, men som likevel er der.

Men når det gjaldt ternene om sommeren, kunne ikke Røv si seg uenig med for eksempel Rita Hovde.

- Det var kollosalt mange terner i 1974-75, og kraftig nedgang ved opptelling i 2005. Og kanskje har den gått ned enda mere nå, sa han.

Skaper havørn ubalanse?

Han fortalte om tidligere tiders jakt på "sårvenga-gås" (gås som er i fjærskifte og mister evnen til å fly for en periode), og om at oteren trolig kan gjøre et innhogg i enkelte fuglekolonier. Samtidig var han glad for at det var oter i stedet for mink i Froan, da oteren gjør mye mindre skade enn det minken gjør. Men at økende antall havørn var negativt for fuglelivet i kommunen, gikk han ikke med på, selv om noen i forsamlinge hadde hevdet nettopp det.

Nils Røv hadde ikke lagt opp til at det skulle komme så mange spørsmål fra salen. I alle fall fall ønsket han ikke en diskusjon om at for eksempel havørn skapte ubalanse i naturen.

- Jeg kan fortelle hvordan ting henger sammen, men neste gang jeg møter vedkommende påstår han fremdeles det samme som han gjorde sist. Å tenke nye tanker er lettere sagt enn gjort, sa Røv med et smil.

Mange, og svært interesserte, hadde møtt fram til fugleforedraget i regi Folkeakademiet Frøya. Nestleder Rita Hovde til høyre foran.

Nyt storspoven

Før biologen og fugleforskeren forlot den lydhøre forsamlingen, spilte han et par låter på munnspill (delvis på to samtidig), også oppfordret han publikum til å glede seg over fuglen Frøya kommune fikk et spesielt ansvar for av daværende miljø- og utviklingsminister i 2008, Erik Solheim.

- Storspoven ser heldigvis ikke ut til å ha gått tilbake på Frøya de siste årene. Nyt den når den kommer om våren, sa Nils Røv.