- Særlig den eldre garde har hatt kontantene klare