Teknisk komite på Hitra var denne uken på befaring langs stien opp til Fleinskallen på Sandstad.

På toppen av Fleinskallen ligger hytta til Anders Stien, som har restaurert den gamle Fleinskallen signalstasjon. Marinen bygget signalstasjonen der i 1900 på grunn av den enestående utsikten nord- og sørover i Trondheimsleia, for å kunne overvåke trafikken i leia. Signalstasjonen sendte og mottok lyssignaler i morsekode fra tilsvarende stasjoner på Agdenes og Nordmøre.

Stien søkte i 2015 om dispensasjon fra arealplanen for å kunne utbedre den gamle stien opp til signalhytta, slik at hans bevegelseshemmede datter kan kjøre med sin terrenggående rullestol.

Den gang var administrasjonen på befaring, og avslo deretter søknaden. Stien klaget på avslaget, som deretter ble sendt til teknisk komite. Komiteen valgte å utsette behandling av saken. De ba administrasjonen gå i dialog med Stien med grunnlag i målene i rullering av arealplanen, der det står at det vil bli stort fokus på nye turstier. Komiteen forutsatte at stien skulle være til allmennyttig bruk.

Stien søkte da på nytt, om å tilrettelegge en sti på 150 cm bredde, tilrettelagt for funksjonshemmede som selv kan kjøre motorisert terrenggående rullestol eller tilsvarende. Sandstad idrettslag, som har planer om å lage en tursti fra Sandstad idrettshus til Sandstad lysløype, ga også sin støtte til turstien, og ser nytte av at de to stiene kan kobles sammen.

Men i 2016 mente administrasjonen at denne søknaden heller ikke kunne godkjennes. Teknisk komite utsatte da saken på nytt.

Denne uken var politikerne med da administrasjonen på nytt dro på befaring.

Det lot ikke til at de brydde seg nevneverdig om at Stien hadde kjørt ulovlig med ATV langs stien, og at det var dype hjulspor langs deler av stien. Det innrømmet Stien også.

- Jeg har tidligere fått dispensasjon til å kjøre materialer opp til hytta, og jeg har i ettertid kjørt flere ganger med datteren min opp til hytta. Jeg visste ikke at det var ulovlig, sa Stien.

Oppkjørt: Stien opp til Fleinskallen er stedvis veldig oppkjørt med ATV.

Men politikerne var mest opptatt av dette kunne bli en fin turvei for allmennheten.

- Jeg er opptatt av å se fremover. Hvis dette kan bli en tilrettelagt turvei for datteren til Stien, samtidig som folk kan få muligheten til komme seg opp til utkikkspunktet på Fleinskallen, så mener jeg at dette er en vinn-vinn situasjon, mente komitemedlem Arnt Breivoll(Ap).

- Det er et mål i arealplanen at vi skal tilrettelegge for flere turløyper for handicappede. Da kan det ikke finnes noen finere turløype enn dette. Utsikten fra Fleinskallen er helt fantastisk. Og hvis det kan kobles sammen med den planlagte turstien fra idrettshuset til lysløypa vil dette bli et veldig bra tilbud for alle, mente komiteleder Dag Willmann.

Stien har nå fått beskjed om blant annet å få til mer forpliktende avtaler med Sandstad idrettslag og grunneierne langs stien. Administrasjonen skal da se på saken på nytt, før den igjen kommer til politisk behandling.