Kjersti Myhre er ansatt som markedskoordinator/rådgiver i Nav Hitra Frøya. Med den nyopprettede stillingen vil de lokale Nav-kontorene løfte arbeidet med rekruttering til arbeidslivet, ved å ha en person som jobber dedikert ut mot bedriftene.

Opprinnelig stod forkortelsen NAV for Ny arbeids- og velferdsforvaltning, og er navnet på reformen der arbeidsformidlingen og trygdeetaten ble slått sammen.

- A-en i NAV skal synliggjøres

- A-en i Nav skal synliggjøres. Ansatte i Nav-kontorene bruker mye av tida si til oppfølging av brukere med tanke på overgang til arbeid. Dette understreker viktigheten av å jobbe tett på arbeidsgiverne.

Nå spisser vi dette arbeidet med å få en person som jobber dedikert med det sier navleder Elin Reppe.

Kjersti Myhre kommer fra det private næringsliv, der hun de siste årene har ledet en næringshage i Hedmark.

- Jeg skal ha daglig kontakt med næringslivet, og målet er at Nav skal være på servicesiden. Vi starter nå opp med en bedriftsundersøkelse, hvor 28 lokale bedrifter er plukket ut. Gjennom den skal vi kartlegge rekrutteringsbehovet i bedriftene. Dette blir startskuddet på den bedriftkontakten jeg skal ha, sier Kjersti Myhre.

Har den største databasen

Mange av de store bedriftene i øyregionen har de siste årene brukt egne rekrutteringsselskaper. Nav, som har tatt inn under seg det som tidligere het arbeidsformidlingen, har som mål å ta tilbake markedsandeler fra de private rekrutteringsbyråene.

- Nav er jo en gratis formidling, og vi sitter med den største databasen i landet på arbeidssøkende. Vi ønsker å øke markedsandelen når det gjelder rekrutterings- og formidlingsarbeidet i øyregionen, sier Elin Reppe.

Reppe sier etaten har blitt møtt av litt fordommer hos bedrifter, ut fra blant annet hva som har vært i mediabildet.

- Det går på at de er usikre på hvilke personer som er registrert hos Nav, men det kan plutselig være deg og meg som plutselig står der, og som må se seg om etter en annen jobb, sier Elin Reppe

Det er viktig å se seg rundt på hva som nå skjer i arbeidsmarkedet, hvor stadig flere blir arbeidsledige og som igjen registreres i våre registre. Vi har bl.a. krisa i oljenæringa, og det som skjer i banknæringa nå.

Med markedsrådgiveren på plass, håper Nav å øke servicegraden både overfor bedriftene og de som søker arbeid.

- Vi kan kjøre jobb-match på arbeidssøkere/ bedrift i våre datasystemer, dvs at vi matcher ledig kompetanse mot ledige stillinger. Vår målsetting er at bedriftene først og fremst skal tenke Nav når de har rekrutteringsbehov. Med at vi nå blir enda bedre kjent med arbeidsgivernes behov, kan vi raskere formidle folk til fast stillinger, vikariater og enkeltoppdrag, sier navleder Elin Reppe.