Fylkesrådmannens forslag om å plukke bort anløp, og i verste fall legge ned hele Kystekspresstilbudet, har skapt store reaksjoner i øyregionen.

Bakgrunnen for rådmannens forslag er utfordringene ved å løse kapasitetsproblemene ved kollektivtrafikken mellom Ørland og Trondheim, og for å redusere fylkets klimautslipp.

I dag og i morgen møtes fylkespolitikerne i komiten for samferdsel og regional utvikling. Den konkrete saken om kystekspressen blir ikke behandlet før i morgen, men allerede i dag har politikerne gjort et vedtak som på sikt skal gi følger for samferdselen i øyregionen.

- Saken om kystekspresen, og reaksjonene på den, har synliggjort at vi ikke har vært gode nok til å se på hva slags samferdselstilbud øyregionen skal ha. Dette er det samme som er gjort tidligere for Fosen, sier komiteleder Stig Klomsten (Ap).

- En region som leverer verdiskapning så det holder, skal ikke falle mellom to stoler. Derfor har vi i dag levert en bestilling til rådmannen om at det skal utarbeides en egen strategi for samferdsel i øyregionen. Her skal det ses på både infrastruktur og kollektivtrafikk, og man skal se på hva som kan binde øyregionen sammen med både nord, sør og øst, forklarer han.

- Så kanskje vil denne saken om kystekspressen, som ikke kom noe særlig godt ut, bidra til at vi snur denne til noe som ender opp med noe som betyr et bedre samferdselstilbud på sikt, sier Klomsten.