Kjentmannsprøven, som er Hitra kommunes turkart med poster rundt om i kommunen, kom i ny versjon foran denne sommeren.

- Vi planlegger også å lage elektronisk app til kjentmannsprøven som vi akter å legge på turapp.no. Dette er en kvalitetssikret tjeneste til forskjell fra ut.no, orienterte rådmannen i siste formannskapsmøte.

Kjentmannsprøven består av 45 poster på fast-Hitra og øyene omkring.