- Ingen tvil om at tauverket kommer fra næringa

foto