- Store tunge gjenstander som containere, tømmer, rundballer og annet skal ikke plasseres for nært veien. Årsaken er at disse er farlige å kjøre på, sier Mads Ole Kringen i Statens vegvesen i en pressemelding. Nå vil veivesenet ha grunneiere og andre med på en opprydding som skal øke trafikksikkerheten. Tunge ting for nært veien utgjør en fare dersom noen skulle være uheldig å kjøre av veien.

- Fra veikanten og ut til sidene har vi en sikkerhetsavstand som er lenger jo høyere fartsgrensen og trafikkvolumet er på den aktuelle veistrekningen. Dersom det er generell fartsgrense utenfor tettbygd strøk er sikkerhetsavstanden minimum sju meter fra hvitstripa, sier Kringen.

Statens vegvesen registrerer at det dessverre er mange grunneiere som ikke tenker over dette, og som nå har plassert bl.a. containere og annet påkjøringsfarlig utstyr alt for nært veien.

- Statens vegvesen bruker store ressurser for å fjerne trær, skifte ut lysmaster, sprenge bort bergknauser og store steiner, og fjerne annet som kan utgjøre en fare for trafikanter som eventuelt kjører utfor veien. Dette arbeidet er på langt nær fullført, slik at det fremdeles er mye påkjøringsuvennlig sideterreng å fjerne langs veiene våre. Men vi ber nå om hjelp fra aktuelle grunneiere til å tenke over sikkerhetsavstanden og flytte gjenstander som ligger for nært veien, sier han.