Lasse Høyem kjøper nok et stort sentrumsbygg i Fillan, lover total forvandling