- Dette kommer godt med for at vi skal kunne fortsette å gi et godt tjenestetilbud