Lokalt arbeidslag forsøker tre metoder for å hindre oppdrettslaksen i å komme opp fossen