Her drønner den siste tunnelsalva på Lakseveien

foto