- NTNU-Brohode Frøya var i mars med åtte studenter fra Eksperter i Team på besøk ved Kystmuseet, visningsanlegget for havbruk og Akva Group.

Det forteller Lasse Kristiansen, prosjektleder i Brohode Frøya.

- Eksperter i Team er tverrfaglige grupper som jobber med ulike tema. Denne gruppen jobber med oppgaver relaterte til havbruk med tema "Grønn verdiskapning og samfunnsansvar" under Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, forteller Kristiansen.

"Grønn verdiskapning og samfunnsansvar" handler om hvordan bransjer og bedrifter kan bidra til bærekraftig samfunnsutvikling samtidig som bedriftene selv blir solide og miljøvennlige. Å kunne kombinere verdiskapning med samfunnsansvar er nyttig og etterspurt kompetanse og et viktig formål  for mange bedrifter, virksomheter og prosjekter som settes i gang, skriver NTNU på sine nettsider.

Disse NTNUstudenter jobber med oppgaver relatert til havbruk med tema "Grønn verdiskapning og samfunnsansvar". Foto Lasse Kristiansen.

Et større perspektiv

De aller fleste studentene på denne turen hadde aldri vært ute på et oppdrettsanlegg før, forteller prosjektlederen.

- NTNU – Brohode Frøya prøver å gjøre studiene ved NTNU mer relevant gjennom en tettere kontakt med næringslivet innenfor havbruk. Nærmere havbruksnæringen enn merdkanten er det vanskelig å komme.

- Nærmere havbruksnæringen enn merdkanten er det vanskelig å komme, sier Lasse Kristiansen, prosjektleder i Brohode Frøya.

- Vi er overbeviste om at det gir studentene et større perspektiv i forhold til de oppgavene de nå jobber med, og gir dem de rette knaggene å henge informasjonen de lærer på universitetet på. Besøk hos utstyrsleverandører som Akva Group gir også et godt bilde av den store leverandørindustrien som leverer utstyr og tjenester til havbruksnæringen, sier Lasse Kristiansen.

- Det er enorme verdier som skapes ute i distriktene, og det er det svært hyggelig å få se med egne øyne.