Korrespondanse med rute 800 vil opprettholdes, skriver de videre.