Regjeringen vil sette av 279,3 millioner kroner til å sikre tunnelene på fylkesveiene for 2016.

I år er det satt av 272 millioner kroner til det samme.