Nesset barnehage har så stor nedgang i søkertallet at de får plass til alle fra Dyrøya.

- Det må være helt klart at det her er snakk om en midlertidig flytting. Prognosene tilsier at innen ett til to år så vil det være behov for alle barnehageplassene vi har i Frøya, sier kommunalsjef Roger Fredheim.

I gårsdagens hovedutvalg for drift inviterte adminsitrasjonen til drøfting rundt det som er en overkapasitet på barnehageplasser i Frøya kommune. Og administasjonen ville lufte et forslag som går på at man for det kommende året, og med åpning for ytterligere ett år, flytter barna som skal gå i barnehagen på Dyrøy oppvekstsenter til Nesset barnehage.

De øvrige barnehagene på Frøya er helt eller nesten fyllt opp. Men på Nesset er søkertallet så lavt at man nærmer seg å ha frigjort en av de fire avdelingene.

Administrasjonen ønsket å få et signal fra politikerne før de eventuelt går videre med en prosess der foreldre, ansatte og fagforening skal involveres. Og de fikk klarsignal i går.

- Men det som er viktig er at det ikke skapes en oppfatning av at nå er man i ferd med å legge ned barnehagen for godt. Man må være kjempetydelig på at det ikke er slik, sa Sten Arntzen (Sp).

- Og det er viktig at dere går i dialog med foreldrene før noe bestemmes, sa Eli Ann Karlsen (Ap).

Rådmann Svanhild Mosebakken poengterte at behovet vil være endret innen få år, og antydet at det var på høy tid med en opprustning av barnehagelokalene på Dyrøya. Og hun påpekte at hvis løsningen blit at man stenger barnehagen midlertidig, så er det en sak som må til kommunestyret og avgjøres der.

Kommunen har innkalt til foreldremøte på Dyrøya allerede førstkommende torsdag.