Fikk inn meldinger om at folk var litt usikre og bekymra

foto