Ligger under landsgjennomsnittet: – Hvorfor ringer du rørlegger når det er vannlekkasje? Fordi de har kompetanse innenfor et felt som ikke alle andre har