Russen er bekymret for konsekvensen av tunnelstengingen