Russen er bekymret for konsekvensen av tunnelstengingen

foto