AtB har etablert en ny grå app hvor man kan kjøpe billetter og få annen informasjon om kollektivtilbudet i Trøndelag. Den gamle grønne appen (Mobilett-appen) er sakte faset ut, og kollektivselskapet sender i dag ut en melding om at folk nå bør sørge for å installere den nye appen.

31. april var siste dag det var mulig å kjøpe enkeltbilletter i den gamle appen, og den 3. april blir det ikke lenger mulig å kjøpe periodebilletter.

AtB oppfordrer alle som reiser kollektivt i fylket om å laste ned den nye grå AtB-appen.