Kjempefisk svømte gjennom oppdrettsnota

Driftsleder Arvid Sørdal med makrellstørja.