Per Olav med aner fra Hitra kan bli ny fylkesordfører