Trailer foretok forbikjøring - imot kom en politibil