-En tilstrekkelig bemanning er helt sentralt

foto