– Sykdom blant mannskap og mangel på vikarer

foto