Bladde opp 6,1 millioner for fritidseiendom på Sauøya

foto