Selv om det er andre områder som man først og fremst tenker på ved varsel om flom- og skredfare, holdes også kysten under oppsikt disse dagene. Kystnære strøk som Snillfjord, Hitra og Frøya er også tidligere rammet av jordskred og geologene frykter det kan skje igjen.

Det er varsel på gult nivå på flom- og jordskredvarsel både i Oppdal, på Dovre, på Røros, i Rennebu og i Tydal. Og det er gult varsel på flomnivå i de samme kommunene, samt i store deler av Innherred, Namdalen og i kyststrøkene, forteller Statens vegvesen.

- Vår vaktordning dekker alle kommunene i Trøndelag, inkludert Hitra, Frøya og Snillfjord, sier Nina Kjeøy i kommunikasjonsavdelinga til Statens vegvesen til lokalavisa.

Veivesenet har hatt mye ekstraarbeid med flom- og jordskred-skader i det siste.

- I vår, og senest denne uka, har vi hatt flere hendelser med jordskred som blokkerer veier i Trøndelag. Vi har god beredskap, men styrer ikke naturkreftene, sier avdelingsdirektør Eva Solvi i en pressemelding. Denne uka har Statens vegvesen og entreprenører jobbet på spreng med å rydde bort skredmasser fra veier. I tillegg jobber entreprenørene med å sørge for at dreneringen rundt vegnettet fungerer så godt som mulig.

- Det har vært hektiske døgn. Og det er fremdeles gult farenivå når det gjelder både flom og jordskred over store deler av fylket, sier Solvi.

Norges vassdrags- og energidirektorat varsler om aktsomhetsnivå gult i store deler av Trøndelag nå. Gult nivå betyr følgende: «Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt». Det betyr altså varsel på gult nivå i Oppdal, på Dovre, på Røros, i Rennebu og i Tydal. Og det er gult varsel på flomnivå i de samme kommunene, samt i store deler av Innherred, Namdalen og i kyststrøkene.