Er pålagt å stanse drifta i jula. Får 750.000 kroner i tvangsmulkt om luktproblemene ikke fikses

foto