Trude Heggstad

Alder: 25 år

Fra: Molde

Utdanning: studerer "entreprenørskap, innovasjon og samfunn" ved NTNU og skriver i disse dager på en masteroppgave om "Blått kompetansesenter".

Trude Heggstads masteroppgave skal være ferdig i mai.

- Jeg ligger i rute med oppgaven min og har så smått begynt å søke jobber, sier Trude og legger til at hun har søkt på ulike jobber i Trondheimsområdet og på Frøya.

- For Frøya er egentlig det eneste stedet jeg er villig til å flytte til, på grunn av jobb, sier den nåværende studenten.

Jobber med Blått kompetansesenter

Det var under en Brohodekonferanse at Trude først hørte om prosjektet "Blått kompetansesenter".

- Det var innen mitt interessefelt og virkelig midt i blinken for meg.

Hun tok kontakt med Asgeir Johansen som holdt foredraget, for å høre om hun kunne jobbe med prosjektet og fikk i fjor sommer jobb ved Frøya videregående skole, med utgreininger rundt senteret.

- Det er en stor mulighet å få være med i forarbeidet med "Blått kompetansesenter", og jeg er takknemlig for å ha fått muligheten til det, smiler Heggstad.

Sansen for stedet

Trude forteller at hun har blitt tatt godt i mot av både Frøya videregående skole og Trøndersk Kystkompetanse.

- Det har gjort at jeg har fått sansen for stedet.

Frøya ligner på kysten utenfor Molde hvor Heggstad kommer fra, både nærheten til natur og sjø er viktig for Trude.

- I tillegg finnes det mange jobbmuligheter her, som jeg ikke tror det finnes andre steder. På Frøya har du småstedsidyllen og samtidig store karrieremuligheter.

Allsidig utdanning

Man blir allsidig med en utdanningsbakgrunn innen  "entreprenørskap, innovasjon og samfunn" slår Heggstad fast.

- Det jeg er mest interessert i å jobbe med er næringsutvikling og innovasjonsprosesser, og da gjerne bedrifts- og næringsutvikling innen flere næringer, ikke bare maritimt.

Trudes samboer studerer økonomi og kunne også tenkt seg å flytte til Frøya etter hvert.

- Får jeg meg jobb her, så finner vi sikkert en løsning til samboeren min er ferdigutdannet også.

Ønsker å ende opp på Frøya

Hvis Trude får seg jobb i Trondheim, så ønsker hun sterkt at firmaet er tilknyttet øyriket slik at hun kan jobbe ut hit.

Trude sier at selv om hun ikke får seg jobb i øyregionen i første omgang, så kunne hun på sikt tenkt seg å flytte til Frøya.

- Sett i et femårsperspektiv, så er Frøya et sted jeg kunne tenkt meg å ende opp på, så jeg kommer til å følge med på det som skjer ute i øyregionen.

Og skulle det dukker opp aktuelle jobber for henne på Frøya, så er det bare å ta kontakt, smiler Trude Heggstad.