Da båtene som leverer kamskjell til Seashell AS på Dyrøya fikk dykkerforbud, ble 16 ansatte permittert, midt i høysesongen før jul. Det ble en måneds tid uten leveranser av kamskjell til kundene, før produksjonen midlertidig kom i gang igjen da to av båtene, Pecten Harvester og Scallops Harvester fikk dispans til å dykke på grunt vann for å hente tidligere fangstet kamskjell som er plassert i lager på grunt vann.

Dette lageret er nå tomt.

- Vi hadde et varelager som vi håpet skulle vare til saksgangen med Arbeidstilsynet var ferdig. Det lageret var vi ferdig med i forrige uke, så all produksjon er nå innstilt og alle ansatte er permittert, forteller Helge Myrseth, daglig leder i Seashell.

- Nå er det ingen skjelleveranser fra Seashell. Det er klart at det haster litt med en ferdigbehandling av saken. Vi liter på at arbeidstilsynet gjør en behandling og saksavslutning på den søknaden om gjenopptaking av dykking som er levert for Pecten Harvester og Scallops Harvester, sier Myrseth (bildet til høyre).