Den tida melketransporten fra gård til meieri gikk med lastebiler og båt

foto