- Lag sentrumsnær parkeringsplass, oppfordrer Bjørg Reitan Bjørgvik.

- Ønsker vi ikke bobilturister til Hitra? Spørsmålet kommer fra Bjørg Reitan Bjørgvik (Frp).

Hun viser til at det blir stadig flere av disse turistene- og at kommunen derfor bør legge forholdene bedre til rette for besøkende med bobiler.

- Det virker ikke som vi tar bobilturistene på alvor. Riktig nok har vi et par campingplasser som gir et godt tilbud til bl.a. fisketurister som ligger i ro over en lengre periode. Men hva med vanlige bobilturister? Nå må vi legge til rette for disse, slik at også andre enn bare utenlandske fisketurister finner det attraktivt å besøke vår region.

Når bobilturister besøker en ny plass, mener Bjørgvik de ofte foretrekker å parkere i nærheten i sentrum.

- Da kan de gå inn til sentrum hvor de kan kjøpe litt mat og ellers se seg om i butikkene og andre tilbud som måtte finnes.

- Det betyr at vi i nærheten av Fillan bør ha en parkeringsplass som er tilrettelagt for bobiler. Her bør det også gjerne være tilgang til vann og strøm, mener hun.

Bjørgvik har selv gleden av å feriere med bobil, og har møtt flere som kan tenke seg å ta en tur til Hitra dersom forholdene legges til rette for dette.

-Det er ikke tilrettelagt for bobilturisme her ute, mener Bjørg Reitan Bjørgvik.

Rasteplasser

Bjørg Reitan Bjørgvik nevner at det dessverre langs veiene på Hitra heller ikke finnes rasteplasser med en benk eller to hvor bilister kan ta en pause med kaffe og matpakke, eller kanskje til og med grille.

- Tenk på alle de flotte stedene vi har omkring på Hitra hvor bilister burde kunne sette seg ned og nyte en flott utsikt mens man koser seg mat og kaffe. Slike enkle rasteplasser ville bety et stort løft for Hitra som turistkommune, påpeker Bjørgvik.

Hun mener gode rasteplasser kan komme i stand gjennom et samarbeid mellom det offentlige og private.

- Hva med et samarbeid mellom vegvesenet og frivillige lag og foreninger. Vegvesenet kan sette opp benker på egnede plasser langs veiene, så kan kanskje lokale lag og foreninger i nærmiljøet ta på seg ansvaret for å holde plassen ren og ryddig til glede for alle veifarende, foreslår Bjørg Reitan Bjørgvik.